Obaveštenje o upisima školske 2016/17. godine za studente II, III, IV i V godine integrisanih akademskih studija

Upis školske godine na integrisanim akademskim studijama će biti organizovan u periodu od 19.09. do 30.09.2016. godine  od 11 do 14 časova, ponedeljkom od 11 do 18 časova u Odseku za nastavu i studentska pitanja.

Studenti koji su ostvarili 60 ESPB u obavezi su da se upišu 19.09.2016. (od 11 do 18 h), i 20.09. i 21.09.2016. godine (od 11 do 14 h) u Odseku za nastavu i studentska pitanja.

Studenti koji su školske 2015/16. godine bili u statusu obnove III godine (bilo koji put), a koji su zaključno sa oktobarskim rokom 2016. godine ostvarili 37 i više ESPB u obavezi su da se jave 27.09.2016. godine (od 11 do 14 časova) Odseku za nastavu i studentska pitanja, a studenti koji nisu ostvarili 37 ESPB u obavezi su da se jave 28.09.2016. godine (od 11 do 14 časova).

DETALJNI USLOVI UPISA BIĆE OBJAVLJENI BLAGOVREMENO NA OGLASNIM TABLAMA U ODSEKU ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA.

MOLE SE STUDENTI DA REDOVNO PRATE INFORMACIJE KOJE ĆE SE OBJAVLJIVATI  NA SAJTU FAKULTETA I NA OGLASNOJ TABLI.