Prozivka i upis kandidata 5. jula 2016. godine

Nakon prvog dana upisa u I godinu integrisanih akademskih studija, 4. jula 2016. godine, ostalo je upražnjeno 12 budžetskih mesta na studijskom programu Farmacija i 42 budžetska mesta na studijskom programu Farmacija - Medicinska biohemija. Osim toga, na studijski program Farmacija može se upisati još 43 samofinansirajućih studenata, a na studijski program Farmacija - Medicinska biohemija može se upisati još 22 samofinansirajuća studenta.

Prozivka (od rednog broja 203. sa konačne rang lis­te) i upis studenata do popune broja budžetskih i samofinansirajućih mesta predviđenih Konkursom obaviće se u utorak, 5. jula 2016. godine u 9h, u amfiteatru A1 Farmaceutskog fakulteta.

Kandidati moraju pristupiti prozivci i upisu LIČNO. U suprotnom, osoba koja se izjašnjava i upisuje u ime kandidata, mora imati odgovarajuće ovlašćenje (overeno u sudu).

Kandidati, koji su konkurisali na oba studijska programa, opredeljuju se lično, pismenim izjašnjavanjem za upis na jedan studijski program.

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati za upis (od rednog broja 203. sa konačne rang liste do popune broja budžetskih i samofinansirajućih mesta predviđenih Konkursom), treba da budu prisutni na Fakultetu 5. jula 2016. god u 9:00 časova.

KANDIDAT KOJI JE BIO NA KONAČNOJ RANG LISTI, A NIJE SE UPISAO U PREDVIĐENOM ROKU, DEFINITIVNO GUBI PRAVO NA UPIS.

 

Dokumenta potrebna za upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeća originalna dokumenta:

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

-          diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

kao i:

-          dokaz o uplati 2.200,00 dinara na ime trškova upisnine

-          dve identične fotografije formata 3,5x4,5 cm,

-          dokaz o uplati školarine (prva rata u iznosu od 36.250,00 dinara, broj žiro računa fakulteta : 840-1127666-05, šifra 189) za kandidate koji plaćaju školarinu. Školarina se može uplatiti na šalteru pošte na Farmaceutskom fakultetu, koji će raditi 5. jula, u vreme trajanja upisa.

Važna napomena: svaki kandidat koji je stekao pravo na upis, na Fakultetu dobija indeks i ŠV obrasce (ne treba ih kupovati).