Prozivka i upis kandidata 4. jula 2016. godine

Prozivka (od rednog broja 1 do 202 sa konačne rang liste) i upis kandidata u I godinu integrisanih akademskih studija obaviće se, u ponedeljak, 4. jula 2016. godine u 9h, u amfiteatru A1 Farmaceutskog fakulteta.

Kandidati moraju pristupiti prozivci i upisu LIČNO. U suprotnom, osoba koja se izjašnjava i upisuje u ime kandidata, mora imati odgovarajuće ovlašćenje overeno isključivo u sudu.

Kandidati, koji su konkurisali na oba studijska programa, opredeljuju se pismenim izjašnjavanjem za upis na jedan studijski program.

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati za upis (od rednog broja 1 do 202 sa konačne rang liste), treba da budu prisutni na Fakultetu 4. jula 2016. god u 9:00 časova.

KANDIDAT KOJI JE BIO NA KONAČNOJ RANG LISTI, A NIJE SE UPISAO U PREDVIĐENOM ROKU, DEFINITIVNO GUBI PRAVO NA UPIS.


Dokumenta potrebna za upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeća originalna dokumenta:

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
  • diplome sa republičkih (čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbije) i međunarodnih takmičenja stečene u III ili IV razredu srednje škole iz matematike i/ili hemije u pojedinačnom takmičenju (ako ih poseduju),

kao i:

  • dokaz o uplati 2.200,00 dinara na ime trškova upisnine
  • dve identične fotografije formata 3,5x4,5 cm,
  • dokaz o uplati školarine (prva rata) za kandidate koji plaćaju školarinu (može se uplatiti na šalteru pošte na Fakultetu, koji će raditi 5. jula, u vreme trajanja upisa)

Važna napomena: svaki kandidat koji je stekao pravo na upis, na Fakultetu dobija indeks i ŠV obrasce (ne treba ih kupovati).