Preliminarna bodovna lista kandidata prijavljenih po Programu afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine

Redni broj

Broj prijave

Bodovi iz škole

Matematika

Hemija

Ukupno

Željeni studijski program

44

36,50

9,20

12,00

57,70

F i F-MB

251

33,62

15,20

18,00

66,82

F i F-MB

412

31,66

3,20

12,00

46,86

F i F-MB

437

34,88

8,80

14,00

57,68

F i F-MB

444

35,50

5,70

10,00

51,20

F i F-MB

468

27,70

5,60

10,00

43,30

F i F-MB