Žalbe dekanu Fakulteta na rešenja Komisije za upis

Žalbe Dekanu mogu podneti samo kandidati koji su se prethodno žalili Komisiji za upis i koji nisu zadovoljni odlukom navedene Komisije. Žalbe Dekanu Fakulteta na rešenje Komisije za upis podnose se pismeno Dekanu Fakulteta. Popunjen formular (može se dobiti u Arhivi Fakulteta) i depozit od 2000,00 dinara se predaju Arhivi Fakulteta 1. jula 2016. godine (od 12 do 14 časova). Odluka Dekana u vezi podnetih žalbi biće saopštena kandidatima 1. jula 2016. godine u 15 časova.