Rešenja testova sa prijemnog ispita održanog 29. juna 2016.

Rešenja sa prijemnog ispita: Grupa A, Grupa B, Grupa C, Grupa D

Napomena: u slučaju problema pri otvaranju fajlova, za otvaranje fajlova potrebno je imati instaliran program za čitanje "Pdf" fajlova, "Acrobat Reader", "Foxit Reader", ili neki drugi...

Ako već nije instaliran nijedan program za rad sa "Pdf fajlovima", programe možete besplatno preuzeti na sledećim lokacijama:

Acrobat: http://get.adobe.com/reader/

Foxit: http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/

Instalacija jednog od ova dva navedena programa je dovoljna.