Humanitarna akcija "za Jelenu"

Poštovani,

Obraćamo Vam se u ime Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa molbom da podržite humanitarnu akciju koju su pokrenuli studenti, a podržali zaposleni Farmaceutskog fakulteta.

Humanitarna akcija je pokrenuta u cilju prikupljanja sredstava neophodnih za lečenje studenta našeg Fakulteta, Todorović Jelene, br. Indeksa 122/09. Jeleni je na trećoj godini fakulteta, jula 2011. godine dijagnostifikovan karcinom želuca. Nakon operacije i dve godine remisije bolest se vratila u vidu metastaza na limfnim čvorovima. Od avgusta 2013. godine nastavila je sa lečenjem i danas, nakon primljenih 26 ciklusa tri različite linije hemioterapije iscrpljene su sve terapijske opcije koje su registrovane za ovu indikaciju u našoj zemlji. Jedino što preostaje kao mogućnost daljeg lečenja jeste biološki lek Cyramza. Za dalje lečenje neophodno je nabaviti 16 ampula ovog leka. Visoka cena leka (od 800 do 1000 evra/ampula) i uvoz iz inostranstva zahtevaju novčana sredstva koja porodica ne može da obezbedi.

I pored velikih zdravstvenih problema i hemioterapija kojima je bila izložena Jelena je uspela da položi sve ispite i diplomira na Farmaceutskom fakultetu prošlog meseca (u maju, 2016. godine).

Molim Vas da pomognete Jeleni da nastavi svoju borbu. Unapred veliko hvala.

Molimo Vas da sredstva uplatite na žiro račun Farmaceutskog fakulteta br. 840-1127666-05, sa naznakom  ”za Jelenu 122/09”.