Spisak prijavljenih kandidata i raspored za polaganje prijemnog ispita

Spisak prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita sa bodovima iz srednje škole

Obaveštenje za kandidate koji su se na Konkurs prijavili kroz Program afirmativnih mera

Na Konkurs za upis na integrisane akademske studije za školsku 2016/17 godinu, kroz Program afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine koji je donela Vlada Republike Srbije, a koji sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prijavilo se ukupno 6 kandidata. Odobrena kvota shodno Odluci Vlade Srbije je 2 studenta ukupno.

Na Konkurs za upis na integrisane akademske studije za školsku 2016/17 godinu, kroz Program afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom koji je donela Vlada Republike Srbije, a koji sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prijavio se 1 kandidat. Odobrena kvota shodno Odluci Vlade Srbije je 2 studenta ukupno.

Spisak kandidata sa osvojenim nagradama sa Republičkih takmičenja

Raspored polaganja