Petnička škola molekularne biologije

Istraživačkastanica Petnica i Centar za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u periodu od 2. do 7. oktobra 2016. godine organizujuI petničku školu molekularne biologije - PCR u biološkim i biomedinskim istraživanjima.

Program je namenjen studentima osnovnih, master i doktorskih studija koji imaju potrebu da ovladaju odabranim metodama molekularne biologije kroz intenzivan praktičan mentorski rad, rešavanje eksperimentalnih problema i studije slučaja.

Prijavljivanje je moguće do 5. juna popunjavanjem formulara na LINKU.

Više informacija možete naći na sajtu Istraživačke stanice Petnica: www.petnica.rs