Obaveštenje kandidatima za priznavanje stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja

Shodno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS“, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-autentično tumačenje i 68/15) priznavanje stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja, od 1. oktobra 2015. godine, sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije preko ENIC/NARIC centra. Shodno ovome, Fakultet/Univerzitet od 1. oktobra 2015. godine nije primao nove zahteve za priznavanje stranih visokoškolskih isprava, a Komisija Fakulteta/Univerziteta je obrađivala samo zahteve podnete pre navedenog datuma.

Postupci za priznavanje stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja koji su započeti do 30. septembra 2015. godine moraju se okončati najkasnije do 15. marta 2016. godine, do kada bi trebalo Komisiji Univerziteta uputiti na odlučivanje sve predloge odluka. Ukoliko se postupak priznavanja strane visokoškolske isprave ne okonča u ovom roku, podnosilac zahteva za priznavanje strane visokoškolske isprave po kome nije odlučivala Komisija Fakulteta/Univerziteta može se obratiti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije preko ENIC/NARIC centra, radi priznavanja stranih visokoškolskih isprava u svrhu zapošljavanja.