Novi internet portal Univerzitetskog Centra za razvoj karijere

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu aktivirao je početkom godine niz servisa i alata za studente i kompanije na novom portalu koji ima za cilj da podrži i promoviše realizaciju studentskih praksi za studente u Srbiji. Akcenat je na praksama u zemlji, ali se na njemu mogu naći i informacije o prilikama za praksu u inostranstvu. Pored korisnih informacija i adresa po pitanju organizacije i realizacije studentske prakse, na sajtu je osmišljena korisnička zona za studente i poslodavce.Portal treba da omogući studentima da pronađu prakse i apliciraju za iste putem portala, prate status svoje prijave i pronađu korisne informacije o praksama i kompanijama koje organizuju prakse; kompanijama da ponude otvorene pozicije za studentske prakse velikom broju studenata i da putem portala obave olakšanu administraciju prijava i selekciju kandidata.

Portal je nastao kroz sinergiju napora univerzitetskih timova dva Tempus projekta („ISIS“ JP 510985-2010 i „CareerS“ SM 517119-2011) da se unapredi kvalitet studentskih praksi i e-servisa za studente u Srbiji. Adresa: www.studentskapraksa.com