Upis godine na SAS Farmacija 3, modul: puštanje leka u promet za školsku 2015/16. godinu

Upis studenata na specijalističkim akademskim studijama Farmacija 3, modul: Puštanje leka u promet, obaviće se u periodu od 17.02.2016. do 19.02.2016. godine u Odseku za nastavu i studentska pitanja Farmaceutskog fakulteta u Beogradu u vremenu od 10-14 časova, za studente koji su specijalističke studije upisali u prolećnom semestru školske 2011/12 i školske 2012/13 godine.

Detaljne informacije u vezi upisa specijalizacije: Farmacija 3, modul: Puštanje leka u promet