Veštine upravljanja karijerom

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata i Centar za razvoj farmaceutske i biohemijske prakse pozivaju sve zainteresovane studente redovne 5. godine Farmaceutskog fakulteta da se prijave za kurs Veštine upravljanja karijerom.

Cilj ovog fakultativnog kursa je osposobljavanje studenata završne godine studija za upravljanje karijerom, njihovo uključivanje u tržište rada kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom budućem karijernom razvoju.

Ovaj kurs se prvi put realizuje na Univerzitetu u Beogradu, a zamišljen je kao paket od 10 dvosatnih aktivnosti – predavanja, radionica i susreta sa profesionalcima u oblasti farmacije. Neke od tema kursa su: Veštine upravljanja karijerom i zapošljivost, Donošenje karijernih odluka, Planiranje karijere, Istraživanje tržišta rada, Samoistraživanje i samopouzdanje, Aktivno traženje posla, Intervju za posao.

Kurs vode zaposleni iz Centra za razvoj karijere, Filozofskog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta kao i gostujući saradnici iz farmaceutskih organizacija.

Početak kursa je rezervisan za poslednju nedelju februara i realizovaće se jednom nedeljno. Broj mesta je ograničen, a zainteresovani mogu da se prijave putem formulara koji se nalazi na sajtu fakulteta i Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vuk/pharm

Prijavljivanje je otvoreno od 7. do 16. februara. Vidimo se!