Upis studenata primljenih na specijalističke akademske studije po Konkursu za školsku 2015/16 godinu - drugi upisni rok

Upis studenata primljenih na specijalističke akademske studije po Konkursu za školsku 2015/16 godinu - drugi upisni rok, obaviće se u četvrtak 05.11.2015. godine u vremenu od 11 do 15 časova u Odseku za nastavu i studentska pitanja.
 
Rang liste prijavljenih kandidata biće objavljene u sredu 04.11.2015. godine.

Zbog potpisivanja ugovora izmedju studenata i Farmaceutskog fakulteta, student je dužan da upisu pristupi lično. Prilikom upisa potrebno je priložiti:

  1. Izvod iz matične knjige rođenihpristupi lično. Prilikom upisa potrebno je priložiti:
  2. Dva obrasca ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta-radno vreme od 9 do 18h)
  3. Indeks (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta-radno vreme od 9 do 18h)
  4. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm    
  5. Dokaz o uplati školarine
  6. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere
  7. Rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja za studente koji su Fakultet završili u inostranstvu

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta 840-1127666-05, šifra plaćanja 189, poziv na broj za pojedine studijske programe možete naći ovde.

Cenovnik možete preuzeti ovde.

Kandidati kojima troškove specijalizacije snosi pravno lice, dužni su da pre upisa, dostave podatke o pravnom licu (PIB, žiro - račun, adresu i fax), kako bi im faktura bila ispostavljena i uplata izvršena do upisa. Kontakt osoba za izdavanja fakture je Slavica Kojić (mail adresa slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs; telefon 3951 298).

 

Školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledećom dinamikom:

-    I rata pri upisu

-    II rata do 1.12.2015. godine

-    III rata do 15.02.2016. godine

-    IV rata do 30.04.2016. godine