Upis studenata primljenih na specijalističke akademske studije po Konkursu za školsku 2015/16. godinu

Upis studenata primljenih na specijalističke akademske studije po Konkursu za školsku 2015/16 godinu obaviće se u periodu od 26.10.2015. do 28.10.2015. godine,  u vremenu od 11,00 do 18,00 časova (ponedeljak) i 11,00 do 16,00 časova (utorak i sreda), prema sledećem rasporedu:

Ponedeljak 26.10.2015. godine – Industrijska farmacija, Toksikološka procena rizika od zagađivača životne sredine i Biohemijska dijagnostika

Utorak 27.10.2015. godine –  Kozmetologija, Farmacija 3, modul: Puštanje leka u promet

Sreda 28.10.2015. godine –  Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi, Farmaceutski menadžment i marketing

Tekst Konkursa za drugi upisni rok biće istaknut blagovremeno na sajtu Fakulteta.

Rang liste prijavljenih kandidata za studijske programe Biološki lekovi, Farmaceutska zdravstvena zaštita i Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa su istaknute, ali zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata u prvom konkursnom roku neće se obaviti upis kandidata.

Zbog potpisivanja ugovora između studenta i Farmaceutskog fakulteta, student je dužan da upisu pristupi lično. Prilikom upisa potrebno je priložiti:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih
  2. Dva obrasca ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta-radno vreme od 9 do 18h)
  3. Indeks (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta-radno vreme od 9 do 18h)
  4. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm    
  5. Dokaz o uplati školarine
  6. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere
  7. Rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja za studente koji su Fakultet završili u inostranstvu

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta 840-1127666-05, šifra plaćanja 189, poziv na broj za pojedine studijske programe možete naći ovde.

Cenovnik možete preuzeti ovde.

Kandidati kojima troškove specijalizacije snosi pravno lice, dužni su da pre upisa, dostave podatke o pravnom licu (PIB, žiro - račun, adresu i fax), kako bi im faktura bila ispostavljena i uplata izvršena do upisa. Kontakt osoba za izdavanja fakture je Slavica Kojić (mail adresa slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs; telefon 3951 298).

 

Školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledećom dinamikom:

-    I rata pri upisu

-    II rata do 1.12.2015. godine

-    III rata do 15.02.2016. godine

-    IV rata do 30.04.2016. godine

Instrukcije za uplatu školarine iz inostranstva možete preuzeti ovde.

Rang listu možete preuzeti ovde.