Proslava Dana fakulteta

Proslava Dana fakulteta će biti održana u petak, 23.10.2015.