Svečani prijem studenata I godine integrisanih akademskih studija

Svečani prijem studenata I godine integrisanih akademskih studija biće upriličen na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, Vojvode Stepe 450 u ponedeljak 03.10.2016. godine u 11 časova u amfiteatru broj 1.

Studentima I godine će 03.10.2016. godine, posle svečanog prijema, biti održana prezentacija izbornih predmeta za I semestar. Studenti se opredeljuju za jedan od ponuđena dva predmeta. Studijski program Farmacija:

Studijski program Farmacija – medicinska biohemija

VEOMA VAŽNA NAPOMENA: Počev od upisa ove školske godine, studenti integrisanih akademskih studija su u OBAVEZI da popune elektronski ŠV – 20 obrazac. Da bi popunili ovaj obrazac, u Odseku za nastavu i studentska pitanja će ODMAH POSLE SVEČANOG PRIJEMA I PREZENTACIJE IZBORNIH PREDMETA, podići svoju lozinku za elektronski ulaz na svoj nalog i nakon toga će sa bilo kod računara pristupiti popunjavanju ŠV – 20 obrasca i izbora izbornog predmeta. Na Fakultetu će biti omogućeno popunjavanje ŠV – 20 obrasca. Obrazac se nalazi u donjem desnom uglu matičnih podataka o studentu, kada se uđe na nalog. Svaki student može pristupiti svom nalogu kada pristupi početnoj internet stranici Fakulteta, pa u donjem levom uglu kategorija servisi, pa studentski servisi. Posle popunjavanja obrasca, student će pristupiti izboru izbornog predmeta, takodje elektronskim putem, preko svog naloga.