KE: Savremeni pristupi kliničkoj i laboratorijskoj dijagnostici disfunkcije tireoideje

 

           Savremeni pristupi kliničkoj i laboratorijskoj dijagnostici disfunkcije tireoideje

Vreme: satnica
Mesto: Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
Program: PDF
Poeni: 6

Kursevi se sastoje od predavanja i radionica koje se izvode sa manjim grupama učesnika. Centar za Kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta svim polaznicima izdaje sertifikate, kojima se potvrđuje učešće na kursu.

Detaljnija obaveštenja i prijavljivanje za sve kurseve: