Dokumenta potrebna za upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeća originalna dokumenta:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

- diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

- diplome sa republičkih (čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbije) i međunarodnih takmičenja stečene u III ili IV razredu srednje škole iz matematike i/ili hemije u pojedinačnom takmičenju (ako ih poseduju),

kao i:

- dokaz o uplati 2.200,00 dinara na ime trškova upisnine

- dve identične fotografije formata 3,5x4,5 cm,

- dokaz o uplati školarine (prva rata u iznosu od 36.250,00 dinara) za kandidate koji plaćaju školarinu. Školarina se može uplatiti na šalteru pošte na Farmaceutskom fakultetu, koji će raditi 7. jula, u vreme trajanja upisa.

Važna napomena: svaki kandidat koji je stekao pravo na upis, na Fakultetu dobija indeks i ŠV obrasce (ne treba ih kupovati).