Prozivka i upis kandidata 7. jula 2015. godine

Nakon prvog dana upisa u I godinu integrisanih akademskih studija, 6. jula 2015. godine, ostalo je upražnjeno 24 budžetska mesta na studijskom programu Farmacija i 37 budžetskih mesta na studijskom programu Farmacija - Medicinska biohemija. Osim toga, na studijski program Farmacija može se upisati još 46 samofinansirajućih studenata, a na studijski program Farmacija - Medicinska biohemija može se upisati još 22 samofinansirajuća studenta.

 

Prozivka (od rednog broja 204 sa konačne rang lis­te) i upis studenata do popune broja budžetskih i samofinansirajućih mesta predviđenih Konkursom obaviće se u utorak, 7. jula 2015. godine u 9h, u amfiteatru A1 Farmaceutskog fakulteta.

Kandidati moraju pristupiti prozivci i upisu LIČNO. U suprotnom, osoba koja se izjašnjava i upisuje u ime kandidata, mora imati odgovarajuće overeno ovlašćenje.

Kandidati, koji su konkurisali na oba studijska programa, opredeljuju se lično, pismenim izjašnjavanjem za upis na jedan studijski program.

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati za upis (od rednog broja 204 sa konačne rang liste do popune broja budžetskih i samofinansirajućih mesta predviđenih Konkursom),treba da budu prisutni na Fakultetu 7. jula 2015. god u 9:00 časova.

KANDIDAT KOJI JE BIO NA KONAČNOJ RANG LISTI, A NIJE SE UPISAO U PREDVIĐENOM ROKU, DEFINITIVNO GUBI PRAVO NA UPIS.