Prozivka i upis kandidata 6. jula 2015. godine

Prozivka (od rednog broja1 do 203 sa konačne rang lis­te) i upis kandidata u I godinu integrisanih akademskih studija obaviće se, u ponedeljak, 6. jula 2015. godine u 9h, u amfiteatru A1 Farmaceutskog fakulteta.

Kandidati moraju pristupiti prozivci i upisu LIČNO. U suprotnom, osoba koja se izjašnjava i upisuje u ime kandidata, mora imati odgovarajuće overeno ovlašćenje.

Kandidati, koji su konkurisali na oba studijska programa, opredeljuju se lično, pismenim izjašnjavanjem za upis na jedan studijski program.

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati za upis (od rednog broja 1 do 203 sa konačne rang liste), treba da budu prisutni na Fakultetu 6. jula 2015. god u 9:00 časova.

KANDIDAT KOJI JE BIO NA KONAČNOJ RANG LISTI, A NIJE SE UPISAO U PREDVIĐENOM ROKU, DEFINITIVNO GUBI PRAVO NA UPIS.