Radno vreme šaltera u vreme upisa

O B A V E Š T E N J E

ZBOG POSLOVA OKO PRIJEMA DOKUMENATA I UPISA STUDENATA U I GODINU ŠKOLSKE 2015/16.GODINE, ŠALTERI NEĆE RADITI SA STUDENTIMA (svih nivoa studija) SLEDEĆIH DANA

  • 24.06.2015.
  • 25.06.2015.
  • 01.07.2015.
  • 06.07.2015.
  • 07.07.2015.

MOLIMO STUDENTE DA SVOJE OBAVEZE KOJE IMAJU U ODSEKU ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA USKLADE SA OVIM RASPOREDOM.