Kadar da budem kadar

Obaveštavamo Vas da Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu u periodu od 15. do 26. juna 2015. godine organizuje 14 edukativnih radionica za studente u okviru programa „Kadar da budem kadar“.

Radionice se odnose na veštine koje se traže na tržištu rada, a koje studenti nemaju prilike da usvoje u dovoljnoj meri tokom formalnog školovanja. Držaće ih saradnici Centra za razvoj karijere koji su stručnjaci iz oblasti ljudskih resursa u vodećim kompanijama u Srbiji – Nestle, Ericsson, Ernst & Young, Svetska banka, Stanton Chase, Hyatt, HRD Pro Consulting, Japan Tobacco International, East Point Holdings, Societe Generale, Sinergy Talents, Advance Response International.Cilj programa je unapređenje veština mladih diplomiranih studenata i studenata koji žele da poboljšaju svoje šanse na tržištu rada. Radionice su namenjene studentima i diplomiranim studentima Univerziteta u Beogradu. To su radionice koje su relevantne za sve oblasti studija obzirom da su programi Centra usmereni na razvoj veština zapošljivosti studenata. Biće izabrano po 25 najmotivisanijih studenata za svaki ciklus, dakle ukupno će 50 polaznika pohađati program. Polaznici će imati priliku da biraju između dva ciklusa treninga od po 7 radionica, u zavisnosti od toga koje teme ih više interesuju.

Prvi ciklus treninga obuhvata sledeće teme: „Povratna informacija – fidbek“, „Komunikacione veštine“, „Upravljanje vremenom“, „Međukulturalne komunikacije i preduzetništvo“, „Donošenje odluka“, „Prodajne veštine“ i „Samouverenost“.

U drugom ciklusu treninga biće obrađene sledeće teme: „Istraživanje vlastitih potencijala“, „Liderstvo“, „Preduzetničke veštine“, „Upravljanje stresom“, „Prezentacione veštine“, „Centri procene i zapošljavanje“ i „Korporativna kultura i vrednosti“.

Poslednjeg dana programa, 26. juna 2015. biće organizovano svečano okupljanje i druženje svih učesnika – studenata, predavača i organizatora pod nazivom „Karijerno ćaskanje“, kada će polaznicima koji su uspešno odslušali seminar biti uručeni sertifikati.

Prijavljivanje se obavlja preko prijavnog formulara za ovaj program na sajtu www.razvojkarijere.bg.ac.rs

Plakat događaja: Kadar da budem kadar