Obaveštenje za studente integrisanih akademskih studija

Obaveštavamo studente integrisanih akademskih studija sa prebivalištem na teritoriji opštine Palilula u Beogradu da se u utorak 14.04.2015. godine, u vremenu od 9 do 14 časova jave u Odsek za nastavu i studentska pitanja, sa indeksom i ličnom kartom.

Kancelarija za mlade Gradske opštine Palilula u toku 2015. godine kroz projekat „Studentske posete Evropskim prestonicama kulture 2015“. nastoji da promoviše evropske vrednosti, upoznavanje studenata sa teritorije Gradske opštine Palilula sa kulturom i istorijom evropskih prestonica i na neobičan i kreativan način podstakne mlade da se aktivnije uključe u razvoj i aktivnosti lokalne zajednice kako bi doprineli razvoju opštine Palilula.

Obavešteni smo od Gradske opštine Palilula da će u narednom periodu biti raspisan javni poziv/konkurs za sve studente koji žele da postanu učesnici ovog kreativnog studentskog putovanja i koji ispunjavaju određene uslove koji će biti propisani konkursom. Da bi konkursom što preciznije bile određene kvote po fakultetima, opštini Palilula potrebne su informacije o broju studenata na svim fakultetima Univerziteta u Beogradu sa prebivalištem na teritoriji Gradske opštine Palilula. Zbog navedenog je potrebno da evidentiramo studente koji imaju prebivalište na ovoj Opštini.

Konkurs neće biti objavljen preko Fakulteta, tako da se zainteresovani studenti obaveštavaju da se moraju raspitati o konkursu, gde će i na koji način biti objavljen i blagovremeno podneti prijave sa dokumentacijom kako će biti konkursom određeno, bez obzira na evidentiranje na Fakultetu. Fakultet nema informaciju o vremenu objave konkursa. Obaveza Fakulteta je da samo dostavi broj studenata sa prebivalištem na opštini Palilula Univerzitetu u Beogradu.