Konkurs za upis na specijalizacije i uže specijalizacije

Na osnovu Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Republike Srbije (Sl. glasnik 10/2013, 91/13), Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet raspisuje konkurs za upis na specijalizacije i uže specijalizacije.

Detaljne informacije možete pronaći u dokumentu: Konkurs za upis na specijalizacije i uže specijalizacije