Obaveštenje studentima svih vidova studija - informisanje o nastavi, ispitima, kolokvijumima i konsultacijama

Podsećamo studente svih vidova studija da detaljne informacije o teorijskoj i praktičnoj nastavi, ispitima, kolokvijumima i terminima održavanja konsultacija iz pojediniačnih predmeta mogu pronaći na servisu predmeti-info, kome mogu pristupiti putem linka na sajtu fakulteta (naslovna strana/servisi/predmeti info) ili direktno na adresi: http://supa.pharmacy.bg.ac.rs/.