Online kurs predmeta Patofiziologija

Radi unapređenja kvalitetata nastave iz predmeta Patofiziologija, raspisujemo konkurs za studente, koji će pohađati predmet Patofiziologija I tokom letnjeg semestra 2014/15 da se uključe na online kurs iz ovog predmeta. Online kurs će se bazirati na interaktivnoj nastavi posredstvom foruma i prikazivanju kliničkih slučajeva koji ilustruje patofiziološke fenomene koji su predmet nastave na ovom predmetu. Studenti koji budu pohađali ovaj kurs biće oslobođeni polaganja testa na kraju vežbi (polagaće se testovi online) i, u zavisnosti od aktivnosti na kursu, biće nagrađeni sa dodatnih 0-5 bodova pri bodovanju za konačnu ocenu. Cilj ovog kursa je da se patofiziološki mehanizmi savladaju na zanimljiviji način i uz timski rad.
Prijave za online kurs iz Opšte patofiziologije možete poslati na ipetrusic@pharmacy.bg.ac.rs. U prijavi treba navesti: ime i prezime, broj indeksa, prosečnu ocenu tokom studija, ocenu iz fiziologije (ili navesti da još niste položili), kao i nekoliko rečenica o motivima za učešće na ovom kursu. Konkurs traje do 14.01.2015. godine. Broj mesta je ograničen.


Dr Igor Petrušić
Saradnik u nastavi


Beograd
19.12.2014. god.