Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Informišite se o radu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata koji postoji u okviru Univerziteta u Beogradu. Detaljnije informacije o radu Centra možete dobiti na sajtu Centra www.razvojkarijere.bg.ac.rs