Dodatno obaveštenje o Konkursu za upis na specijalizacije i uže specijalizacije zdravstvenih radnika i saradnika


Prema informacijama dobijenim od Ministarstva zdravlja Republike Srbije, rešenja o dobijanju saglasnosti za upis na specijalističke studije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika do
daljnjeg neće biti spremna za konkursni rok koji je istaknut na sajtu Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta.

Rokovi navedeni u Konkursu, shodno situaciji, biće odloženi, a o novim ćete blagovremeno biti obavešteni.