Početak nastave za studente prve godine doktorskih akademskih studija

Za sve studente prve godine doktorskih akademskih studija, nastava iz Metodologije naučnog istraživanja počinje u petak, 07.11.2014. u 17.00 h u Računarskoj učionici u suterenu ispod biblioteke.