Upis studenata primljenih na specijalističke akademske studije po Konkursu za školsku 2014/15. godinu

Upis studenata primljenih na specijalističke akademske studije po Konkursu za školsku 2014/15 godinu obaviće se u periodu od 27.10.2014. do 29.10.2014. godine,  u vremenu od 11,30 do 18,00 časova, prema sledećem rasporedu:

Ponedeljak 27.10.2014. godine – Industrijska farmacija, Toksikološka procena rizika od zagađivača životne sredine i Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa

Utorak 28.10.2014. godine – Farmaceutska zdravstvena zaštita, Kozmetologija i Biološki lekovi

Sreda 29.10.2014. godine –  Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi, Farmaceutski menadžment i marketing

Rang liste za studijske programe Biohemijska dijagnostika i Farmacija 3 – Puštanje leka u promet nisu istaknute zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata. Tekst Konkursa za drugi upisni rok za ova dva studijska programa biće istaknut 23.10.2014. godine na sajtu Fakulteta.

 

Zbog potpisivanja ugovora između studenta i Farmaceutskog fakulteta, student je dužan da upisu pristupi lično. Prilikom upisa potrebno je priložiti:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih
  2. Dva obrasca ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta-radno vreme od 9 do 18h)
  3. Indeks (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta-radno vreme od 9 do 18h)
  4. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm    
  5. Dokaz o uplati školarine
  6. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere
  7. Rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja za studente koji su Fakultet završili u inostranstvu

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta 840-1127666-05, šifra plaćanja 189, poziv na broj za pojedine studijske programe možete naći ovde.

Cenovnik možete preuzeti ovde.

Kandidati kojima troškove školarine snosi pravno lice dužni su da prilikom upisa dostave podatke o pravnom licu (P.I.B, broj žiro – računa, adresa, broj faksa) kako bi se ispostavila faktura.

Školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledećom dinamikom:

-    I rata pri upisu

-    II rata do 1.12.2014. godine

-    III rata do 15.02.2015. godine

-    IV rata do 30.04.2015. godine

Školarina za specijalističke akademske studije Farmaceutska zdravstvena zaštita se može uplatiti u pet jednakih rata i to prva rata prilikom upisa, a svaka naredna pre pohađanja III, V, VII i IX modula.

Instrukcije za uplatu školarine iz inostranstva možete preuzeti ovde.

Rang listu možete preuzeti ovde.