Obaveštenje za diplomce specijalističkih akademskih studija

A. Molimo studente koji su upisali specijalističke akademske studije počev od školske 2006/07 godine (po „Bolonji“) i koji su iste završili (odbranili su specijalistički rad), da se jave Odseku za nastavu i studentska pitanja kako bi završili administrativne obaveze u cilju izdavanja diplome i dodatka diplomi.

B. Odseku za nastavu i studentska pitanja Rektorat je prosledio urađene diplome specijalističkih akademskih studija iz Industrijske farmacije za sledeće specijaliste farmacije:

 • Radaković Mirjana
 • Pešić Jelena
 • Selaković Brankica
 • Marčetić Andrea
 • Žutić Branislav
 • Stefanova Bosilka
 • Kostovski Dejan
 • Radinović – Lukić Ana
 • Čobanović Ljiljana
 • Čobanović Ljiljana
 • Pantelić Mirjana
 • Zorić Nada
 • Tanasić Cveta
 • Kirćanski Stojanović Ivana
 • Milošević Sanja
 • Dimitrić Aleksandar
 • Milanović Nataša
 • Stanojević Milica
 • Radaković Zoran
 • Pavlović Ksenija
 • Pavlović Dragoljub
 • Slobodanka Ćirin Varađan
 • Darija Ivetić
 • Darija Ivetić
 • Miroslav Lazić
 • Aleksandra Zdravković
 • Vesna Kutlača
 • Dušica Pejović
 • Tamara Milin
 • Mirjana Srdić
 • Jelena Spasojević
 • Olivera Vujnović
 • Dragana Đurić
 • Nevena Govedarica
 • Vesna Milivojević

Diplome se mogu preuzeti u Odseku za nastavu i studentska pitanja u vremenu od 9 do 15 časova i svakog ponedeljka od 9 do 18 časova.