Obaveštenje o upisu na specijalizacije i uže specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za školsku 2014/15. godinu

Shodno obaveštenju objavljenom na sajtu  Ministarstva zdravlja Republike Srbije, konkursni rokovi za predaju dokumentacije i upis kandidata na specijalizacije i uže specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, biće naknadno objavljeni na sajtu Fakulteta.