Pomoć studentima koji su pretrpeli štetu u proteklim poplavama

Mole se studenti koji su pretrpeli štetu u proteklim poplavama u R. Srbiji da podnesu zahtev za dodelu dela novčanih sredstava sakupljenih u akciji studentskih organizacija Fakulteta. Zahtevi se predaju prodekanu za nastavu, a preko Odseka za nastavu i studentska pitanja, najkasnije do 17. jula.