Obaveštenje za kandidate koji konkurišu za upis u I godinu integrisanih akademskih studija

Svi kandidati koji konkurišu za upis u I godinu integrisanih akademskih studija školske 2014/15. godine, a koji nisu državljani Republike Srbije, u obavezi su da prilikom predaje dokumenata na Konkurs u prijavni formular upišu broj pasoša.