Izmene u radu Odseka za nastavu i studentska pitanja

Zbog poslova oko prijema dokumenata i upisa studenata u prvu godinu integrisanih akademskih studija školske 2014/15. godine, šalter sala neće raditi za studente sledećim danima:

- 02.07.2014.

- 03.07.2014.

- 04.07.2014. - šalter će raditi izuzetno u vremenu od 12 do 14 časova, zbog eventualnih primedaba na konačne ispitne liste za julski ispitni rok.

- 09.07.2014.

- 10.07.2014.

- 14.07.2014.

- 15.07.2014.

Molimo studente da svoje obaveze koje imaju u Odseku za nastavu i studentska pitanja usklade sa ovim rasporedom.