Važno obaveštenje - odlaganje nastave

Na vanrednoj sednici proširenog Rektorskog kolegijuma koja je održana večeras doneta je odluka o odlaganju svih nastavnih aktivnosti (predavanja, vežbe, kolokvijumi, ispiti) narednih 7 dana, počev od  ponedeljka, 19.05., zaključno sa nedeljom, 25.05.
Odluka je doneta na zahtev SKONUS-a, imajući u vidu da je veliki broj studenata-volontera angažovan u otklanjanju posledica poplava i pružanju pomoći raseljenim licima i odnosi se na sve fakultete Beogradskog Univerziteta.