Obaveštenje o overi semestra za studente upisane na specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

Obaveštavaju se studenti upisani na specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika da se neće obavljati overe prvog i drugog semestra, nego će se overa cele školske godine obaviti u junu mesecu, shodno rasporedu koji će biti blagovremeno objavljen na sajtu Fakulteta.