Informator za studente

Od 6. marta 2014. u skriptarnici Fakulteta može da se kupi Informator za studente. Pored informacija o studijama i studijskim programima, sadrži i primere testova iz hemije i matematike sa nekoliko prethodnih prijemnih ispita.