Izdavačka delatnost Farmaceutskog fakulteta

27.01.2014. u okviru sajta fakulteta počela je da funkcioniše stranica Izdavačka delatnost gde je, između ostalog, dostupan spisak osnovnih i pomoćnih udžbenika u izdanju Farmaceutskog fakulteta. Stranicu o izdavačkoj delatnosti možete pogledati ovde.