Obaveštenje o konkursu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata

Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta. Više informacija o ovogodišnjem konkursu možete pogledati na sajtu u delu Konkursi i stipendije (link za konkurs).