Diplomirali studenti na specijalističkim akademskim studijama iz Industrijske farmacije

Diplomirali studenti na specijalističkim akademskim studijama iz Industrijske farmacije mogu podići svoje diplome:

Lana Pujić
Rada Stavrić
Milica Mihailović
Vesna Ružić
Tatjana Cvetković
Vesna Cvrkota
Dušan Sefčik.

Svi diplomirali studenti na specijalističkim akademskim studijama čiji je zahtev za štampanje diploma prosledjen Rektoratu, mogu se obavestiti da li im je diploma gotova u Odseku za nastavu, broj telefona 3951 362