Godišnja nagrada Farmaceutskog fakulteta

Dodeljene su godišnje nagrade Farmaceutskog fakulteta za najbolje naučnoistraživačke radove studenata poslediplomskih studija za 2013. godinu. Dobitnici nagrade su:

1. Slavica Filipić

2. Marina Odalović

3. Dragana Božić