Farmakoterapijski pristup

Na Farmaceutskom fakultetu, u nedelju, 15.12.2013. godine, održan je sedmi Farmakoterapijski pristup, sa temom ,,Farmakoterapija u trudnoći”. Skup se sastojao od pet kratkih predavanja i radionice. Predavanjima je prisustvovalo oko 180 studenata Farmaceutskog i Medicinskog fakulteta, koji su imali prilike da čuju izvrsne predavače:

  • Primena lekova u toku trudnoće Dr sc. Marija Milić (Katedra za farmakologiju)
  • Specifičnosti farmakokinetike u trudnoći doc. dr Katarina Vučićević (Katedra za                        farmakokinetiku i kliničku farmaciju)
  • Terapije epilepsije kod trudnica ass. drAleksandarRistić (Klinika za neurologiju)
  • Terapija DM u trudnoći prof. dr Aleksandra Jotić (Klinika za endokrinologiju dijabetes i bolesti    metabolizma)
  • Strategije biohemijskog prenatalnog skrininga prof. drSvetlanaIgnjatović (Klinički centar Srbije)

Nakon predavanja i kratke pauze, studenti koji su učestvovali u radionici podeljeni su u četiri tima (svaki tim su činila dva studenta farmacije, dva studenta medicine i jedan student medicinske biohemije). Zahvaljujući međusobnoj saradnji i smernicama moderatora svi timovi su uspešno rešili kliničke slučajeve i produskutovali ih sa predavačima.

Projekat je organizovan od strane Studentske organizacije Farmaceutskog fakulteta (BPSA) i Komiteta za Međunarodnu Saradnju Studenata Medicine (IFMSA-Serbia). Mentori projekta bili su prof. dr Branislava Miljković sa Katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju i prof. dr Zoran Todorović sa Instituta za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju.

slike sa događaja: 1, 2, 3