Akademsko kulturno umetničko društvo „Branko Krsmanović - Krsmanac”

Akademsko kulturno umetničko društvo „Branko Krsmanović - Krsmanac” je 1884. godine osnovala Velika škola, preteča Univerziteta, sa misijom da svojim studentima, u vannastavno vreme, pruži mogućnost bavljenja umetničkim sadržajima u akademskom duhu i obezbedi im kvalitetno druženje u zdravom socijalnom okruženju.

Nekoliko stotina hiljada studenata Univerziteta u Beogradu je od tada, a i danas, svoje umetničke i kreativne sposobnosti iskazalo kroz 4 umetnička ansambla na izuzetno visokom nivou, što ih je učinilo poznatim i priznatim u zemlji i svetu.

AKUD „Branko Krsmanović - Krsmanac” se nalazi na adresi Balkanska broj 4, telefon 3613-451. O Društvu se možete informisati i na sajtu.