Rezultati Konkursa za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova 2013/2014.

Poštovane kolege, izašli su rezultati кonkursa za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova 2013/2014. Rezultate konkursa možete preuzeti: link