Upis godine na svim vidovima poslediplomskih studija

Upis studenata za sve godine (osim prve godine) doktorskih akademskih, specijalističkih akademskih studija i specijalističkih studija za potrebe zdravstva, obaviće se u periodu od 04.11.2013. do 22.11.2013. godine u Odseku za nastavu i studentska pitanja Farmaceutskog fakulteta u Beogradu u vremenu od 11-14 časova od utorka do petka, a ponedeljkom u vremenu od 11–18 časova. Detaljnije informacije pogledajte ovde.