Nalozi za pristup studenskim servisima za studente I godine

Obaveštavaju se studenti I godine koji nisu podigli nalog za pristup studentskim servisima preko računara, da isti mogu preuzeti na šalterima u Odseku za nastavu u vremenu od 11 do 14 časova svakog radnog dana.