Obavezan sistematski pregled za studente prve i treće godine

Studenti koji su upisali prvu i treću godinu studija su u obavezi da izvrše sistematski pregled u prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu, Krunska 57, preventivni deo Službe opšte medicine, (soba 1.10, prvi sprat), svakog radnog dana u periodu od 29.10. do 13.11.2012. godine i 21.11.2013. do 26.11.2013. Sistematski pregled se neće obavljati 04.11. i 11.11.2013. godine. Studenti ponovci navedenih godina su u obavezi da obave pregled ukoliko su to propustili. Studenti su u obavezi da ponesu indeks i overenu zdravstvenu knjižicu. Studenti preko 26 godina nisu u obavezi da obave sistematski pregled. Studenti mogu pristupiti sistematskom pregledu po rasporedu koji je objavljen na vratima amfiteatra broj 1.