Katalog opreme

Pred vama je više od popisa značajnije opreme na Farmaceutskom fakultetu. On predstavlja našu sliku, naše potencijale u obrazovanju, nauci i saradnji sa privredom. Želja nam je da ovaj Katalog, pored upoznavanja sadašnjih i budućih kolega s našim mogućnostima, doprinese i našem boljem međusobnom povezivanju i saradnji. Univerzitet u Beogradu, čiji smo integralni deo, poslednje dve godine nalazi se na Šangajskoj listi. Ovom uspehu doprineo je i Farmaceutski fakultet sa preko 150 objavljenih radova u međunarodnim časopisima tokom 2012. godine. Katalog možete pogledati ovde.